چرا رنج کشیدن شما وایرال میشود یا ۳۴ میلیون دنبال‌کننده Mrbeast از کجا آمده‌اند؟

چرا رنج کشیدن شما وایرال میشود یا ۳۴ میلیون دنبال‌کننده Mrbeast از کجا آمده‌اند؟
توی کوچه فوتبال بازی میکنیم. نزدیک تپه‌ی شن نیم‌متری که مال ساختمان نی...